Tuesday, March 10, 2009

Pengurusan Masa Menurut Islam - Dr Yusuf Al-QardhawiISBN:
983-099-68-2
Kategori:
Ilmiah / Akademik
Harga:
$10.00
Muka Surat:
169
Keterangan buku:
PENGARANG : DR. YUSUF AL-QARDHAWI
Masa bagi orang-orang mukmin adalah amat penting. Kerana masa yang lalu tidak akan berulang lagi. Oleh kerana itu masa untuk beramal terlalu pendek dan cepat. Apatab lagi usia yang menongkah lanjut ini belum dapat mengisi masa yang dilalaui itu dengan beribadab kepada Allah SWT. Lantaran itu buku ini memberi ilmu dan panduan yang khusus bagi orang-orang mukmin bagaimana masa itu dapat meletakkan diri sebagai hamba Allah SWT yang berusaha dan beribadah untuk kebidupan di dunia dan di akhirat. Dan buku mengingatkan kita beberapa perkara ini untuk di renung bersama.
1. Masa kamu hidup sebelum kamu mati
2. Masa kamu sihat sebelum kamn sakit
3. Masa kamu lapang sebelum kamn sibuk
4. Masa kamu muda sebelum kamu tua
5. masa kamu senang sebelum kamu papa.

No comments:

Post a Comment